Monthly Archives: Листопад 2020

Реалізація проектної методики навчання англійської мови у старших класах ліцею

Одним із шляхів оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування, розкриття їх здібностей і задоволення різноманітних освітніх потреб, формування в них цілісної картини світу, культури особистості, виявлення та розвитку здібностей та талантів, стимулювання інтересу старшокласників до пізнавальної діяльності є використання в процесі навчання іноземній мові (ІМ) проектної методики.