Category Archives: Виступи на педраді

Роль самоврядування в учнівському колективі

     Одним із актуальних завдань школи є виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні, людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до особистих уявлень про навколишнє середовище та способи взаємодії з ним.

Підготовка педколективу до профільного навчання

 Профіль навчання формує загальноосвітній навчальний заклад, са­мостійно визначаючи перелік профільних предметів, які його забезпе­чують. Профільне навчання з іноземних мов реалізується через навчально-методичне забезпечення профільного вивчення предметів.

Формування культури морально-етичного сприйняття

   Морально вихованим вважають ту людину, яка не тільки засвоїла моральні норми, а й поводить себе в любих ситуаціях у відповідності з ними. Моральне виховання включає наступні взаємопов’язані та взаємообумовлені сторони: формування моральної свідомості, виховання моральних почуттів, навиків і звичок моральної поведінки. Для належного морального становлення особистості необхідна спеціальна робота з учнями, спрямована на засвоєння ними моральних норм і принципів. Важко вести себе правильно, якщо не знаєш, як потрібно вести себе в тому чи іншому випадку.