Category Archives: МАН

Звернення до Бога в інавгураційних промовах американських президентів

   У сучасному суспільстві значну роль відіграє політична комунікація. Ми розглядаємо політичний дискурс як опосередкований певною соціокультурною традицією спосіб комунікації. Одним з видів політичної комунікації як усної форми політичного дискурсу є інавгураційна промова. Інавгураційні промови є визначними не лише з соціокультурної та історичної точки зору, але й з лінгвістичної: вони є яскравим прикладом мови народу, адже насичені не лише великою кількістю зворотів та метафор, граматичних структур, але також, що нам особливо цікаво, зверненнями до Бога.

Фразеологічні одиниці української мови: емоційно-оцінний аспект

   За останні роки жодна галузь лінгвістичної науки не привертала до себе такої уваги українських мовознавців, як фразеологія, основні поняття, обсяг проблематики та об’єкт вивчення якої залишаються актуальними. Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяє ґрунтовне дослідження семантичної природи словосполучень. Тож виникає потреба у здійсненні комплексного дослідження та аналізу мовних явищ шляхом проведення психолінгвістичних експериментів, які сприяють розв’язанню проблем конотації фразеологізмів.

Анкета учасника ІІ етапу

Анкета учасника ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Скачати тут

Англіцизми у мовленні учнів

     Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, пов’язані з появою значної кількості запозичень, переважно з англійської мови. Комплексно останній з етапів запозичення англіцизмів української мови не було досліджено. Втім, складні лексико-семантичні процеси в ній, спричинені сучасними мовними контактами, а також їх можливі наслідки заслуговують найпильнішої уваги. Цим і зумовлена актуальність теми.

Майбутня професія і МАН

    Основне  завдання школи – удосконалювати роботу з професійної орієнтації учнів. В цілому вся система виховання і навчання сприяє обдуманому вибору професії і свідомому вибору відповідного навчального закладу для продовження освіти. З часу створення закладу нового типу – Варвинської районної гімназії, тут працює територіальне відділення МАН, де вже кілька років поспіль гімназисти творчо працюють над вивченням тем з конкретних предметів, звертається  увага на майбутній вибір професії, згідно нахилів учнів, та того чи іншого виду діяльності.