Category Archives: Англіцизми у мовленні учнів

Англіцизми у мовленні учнів

     Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, пов’язані з появою значної кількості запозичень, переважно з англійської мови. Комплексно останній з етапів запозичення англіцизмів української мови не було досліджено. Втім, складні лексико-семантичні процеси в ній, спричинені сучасними мовними контактами, а також їх можливі наслідки заслуговують найпильнішої уваги. Цим і зумовлена актуальність теми.