Category Archives: Фразеологічні одиниці української мови

Фразеологічні одиниці української мови: емоційно-оцінний аспект

   За останні роки жодна галузь лінгвістичної науки не привертала до себе такої уваги українських мовознавців, як фразеологія, основні поняття, обсяг проблематики та об’єкт вивчення якої залишаються актуальними. Становленню фразеології як галузі лінгвістики сприяє ґрунтовне дослідження семантичної природи словосполучень. Тож виникає потреба у здійсненні комплексного дослідження та аналізу мовних явищ шляхом проведення психолінгвістичних експериментів, які сприяють розв’язанню проблем конотації фразеологізмів.