Category Archives: Односкладні особові речення

Система односкладних особових речень у мові новел та оповідань Григора Тютюнника

    Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню односкладних означено-, неозначено-, узагальнено-особових конструкцій в авторському мовленні та в мовленні персонажів оповідань і новел Гр. Тютюнника:„Лісова сторожка”; „Сито, сито…”; „Син приїхав”; „Три зозулі з поклоном”; „Три плачі над Степаном”; „У Кравчини обідають”; „Іван Срібний”; „Смерть кавалера”; „Дивак”; „М’який”. Наукове дослідження синтаксису односкладних речень в українському мовознавстві ще не завершене. Маємо лише окремі праці, присвячені загальному огляду односкладних особових речень (П.С.Дудик, В.Ф.Сич, Н.Л.Іваницька та ін.), навчальний посібник В.Д.Горяного; особові односкладні речення ще не знайшли достатнього опрацювання. Потреба в такому дослідженні обумовлена й особливістю синтаксису Гр.Тютюнника.   Мета роботи полягає у системному та послідовному аналізі особливостей побудови та функціонування односкладних особових речень, специфіки вираження головного та другорядних членів речення та інших особливостей обраних конструкцій у творах Гр. Тютюнника.