Category Archives: МАН

Система односкладних особових речень у мові новел та оповідань Григора Тютюнника

    Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню односкладних означено-, неозначено-, узагальнено-особових конструкцій в авторському мовленні та в мовленні персонажів оповідань і новел Гр. Тютюнника:„Лісова сторожка”; „Сито, сито…”; „Син приїхав”; „Три зозулі з поклоном”; „Три плачі над Степаном”; „У Кравчини обідають”; „Іван Срібний”; „Смерть кавалера”; „Дивак”; „М’який”. Наукове дослідження синтаксису односкладних речень в українському мовознавстві ще не завершене. Маємо лише окремі праці, присвячені загальному огляду односкладних особових речень (П.С.Дудик, В.Ф.Сич, Н.Л.Іваницька та ін.), навчальний посібник В.Д.Горяного; особові односкладні речення ще не знайшли достатнього опрацювання. Потреба в такому дослідженні обумовлена й особливістю синтаксису Гр.Тютюнника.   Мета роботи полягає у системному та послідовному аналізі особливостей побудови та функціонування односкладних особових речень, специфіки вираження головного та другорядних членів речення та інших особливостей обраних конструкцій у творах Гр. Тютюнника.

Системні характеристики прислівників місця та напрямку в сучасній англійській мові

      Проблема семантичної структури прислівників місця і напрямку та визначення ознак, які є головними семантичними компонентами системи просторових відносин,  була і залишається у полі зору лінгвістів, бо вона складна і многогранна. У цьому плані актуальність і теоретична значимість вибраної В.Ломакою теми не викликає сумніву. Він визначив семантичну структуру найбільш вживаних прислівників місця та напрямку з опорою на словники та визначив ознаки, які є головними семантичними компонентами системи просторових відношень і є головними складовими структури досліджуваних прислівників, використовуючи при цьому поряд з традиційним описовим методом аналізу елементи компонентного аналізу. В. Ломака визначив, хоч і не досить послідовно, лексико-семантичні варіанти досліджуваних прислівників із загальною семантичною ознакою “статичні просторові відношення” та “динамічні просторові відношення”.

МАН. Загальні положення

 Мала академія наук України – освітня система, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів, створює умови для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення.

Як система, МАН включає: