Category Archives: Навчання аудіювання

Система вправ для навчання аудіювання

Вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання. 

А. Вправи, що спрямовані на формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання.

  1. Вправи на диференціацію звукової форми слова та його розуміння (напр.: code-coat, wrote-road).
  2. Вправи на семантизацію похідних і складних слів (напр.: load-unload, regard-disregard, (to) train-trainer-training).
  3. Вправи на семантизацію елементів у синтагмі (напр.: to… a play (perform).
  4. Вправи на розуміння фраз з незнайомими лексичними одиницями і багатофункціональними граматичними структурами (напр. The brakes of the car are very good. The driver brakes very often.).
  5. Вправи на диференціацію значень паронімів (напр.: coach-couch, people-pupil, no-now, his-he’s).

Б. Вправи, що спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.

  1. Вправи на розвиток імовірного прогнозування:

– Послухайте першу фразу і, спираючись на її зміст, завершіть другу.
– Послухайте загадку і відгадайте її.
– Послухайте коротку характеристику людини і здогадайтесь про її професію.
– Послухайте заголовки і скажіть, про що йдеться в текстах.
– Послухайте початок розповіді і визначіть, про що вона.
– Послухайте вирази та фрази і скажіть (рідною чи іноземною мовою), в яких ситуаціях вони можуть вживатися.

  1. Вправи на розвиток уваги та адитивної памяті.

– Послухайте слово, словосполучення, фразу і повторіть їх.
– Послухайте дві фрази, логічно пов’язані між собою, і повторіть їх.
– Послухайте частини фрази, з’єднайте їх в одну фразу і відтворіть її.
– Послухайте дві фрази і визначіть, що пропущено у другій.
– Послухайте оголошення і заповніть пропуски у графічному варіанті того ж оголошення.
– Послухайте слова і назвіть ті, що відносяться до даної теми.
– Послухайте і повторіть за диктором фрази.

  1. Вправи на розвиток механізму осмислення (розуміння різних категорій смислової інформації).

– Послухайте репліки з діалогу і скажіть, хто його веде (розуміння родової категорії).
– Послухайте фразу і скажіть, коли відбувалася дія (розуміння часової категорії).
– Послухайте речення і скажіть, де відбувається подія (розуміння категорії місця).
– Послухайте репліки з діалогу і скажіть, чому дівчинка хоче додому (розуміння категорії причини)