Category Archives: Методична проблема

З досвіду роботи вчителя англійської мови

   Творча особистість вчителя – необхідна умова реформування освіти. Знання іноземних мов є ознакою високої культури та освіченості. Їм належить важливе місце в суспільстві. Працюючи над реалізацією свого проблемного питання: «Формування потенційного словника учнів шляхом запровадження інтерактивних технологій на уроці іноземної мови» використовую предметно  зорієнтовані (скеровані на засвоєння предмета); особистісно  зорієнтовані (скеровані на засвоєння проблем учня); проектні технології, які забезпечують інтеграцію різнопредметних знань й умінь, різних видів діяльності; ігрові технології, що формують уміння роз’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів, тренінгової технології, спрямовані на розвиток творчого мислення, комунікативної, психологічної компетентності учнів; технології кооперованого   навчання, інформаційні технології (застосування комп’ютерних програм). Детальніше

Шляхи формування потенційного словника учнів

      Сучасні вчені-лінгвісти (Г.Марчанд, Т.М.Бєляєва, Т.М.Каращук, І.М.Берман, І.І.Колесник та ін.) демонструють значну міру зацікавленості стосовно проблеми засвоєння лексичних одиниць (ЛО) у процесі вивчення іноземної мови як важливий показник високого рівня оволодіння нею. Зокрема починає виокремлюватися відносно стійка тенденція до методичного дослідження можливостей учнів у безперервному розширенню меж їх словникового запасу, особливо через активне формування потенційного словника (ПС) на всіх етапах вивчення мови. Посилений інтерес до даної проблеми спричинений підвищенням вимог сучасного суспільства до індивіда, прискоренням ритму життя, що потребує уміння швидко адаптуватися до змін у соціумі. Вивчення іноземної мови на рівні продуктивного способу комунікації вимагає від школи раціоналізації викладання лексики і передбачає розширення мовленнєвих можливостей учнів за рахунок поступового і безперервного накопичення ПС. Детальніше

Фахова підготовка вчителя

   Сьогодні стосовно вчителів активно досліджуються такі поняття, як професійна компетентність, професійний потенціал, професіоналізм, професійне зростання, професійний розвиток, професійне мислення, професійна спрямованість, професійна підготовка тощо. У статті розглянуто цілу низку питань з фахової підготовки, відповіді на які знає кожен компетентний вчитель та в цілому матеріал сприятиме зростанню якості професійної діяльності молодих педагогів. Детальніше