Система вправ для навчання аудіювання

Вправи для формування мовленнєвих навичок аудіювання. 

А. Вправи, що спрямовані на формування фонетичних, лексичних та граматичних навичок аудіювання.

 1. Вправи на диференціацію звукової форми слова та його розуміння (напр.: code-coat, wrote-road).
 2. Вправи на семантизацію похідних і складних слів (напр.: load-unload, regard-disregard, (to) train-trainer-training).
 3. Вправи на семантизацію елементів у синтагмі (напр.: to… a play (perform).
 4. Вправи на розуміння фраз з незнайомими лексичними одиницями і багатофункціональними граматичними структурами (напр. The brakes of the car are very good. The driver brakes very often.).
 5. Вправи на диференціацію значень паронімів (напр.: coach-couch, people-pupil, no-now, his-he’s).

Б. Вправи, що спрямовані на розвиток мовленнєвих механізмів аудіювання.

 1. Вправи на розвиток імовірного прогнозування:

– Послухайте першу фразу і, спираючись на її зміст, завершіть другу.
– Послухайте загадку і відгадайте її.
– Послухайте коротку характеристику людини і здогадайтесь про її професію.
– Послухайте заголовки і скажіть, про що йдеться в текстах.
– Послухайте початок розповіді і визначіть, про що вона.
– Послухайте вирази та фрази і скажіть (рідною чи іноземною мовою), в яких ситуаціях вони можуть вживатися.

 1. Вправи на розвиток уваги та адитивної памяті.

– Послухайте слово, словосполучення, фразу і повторіть їх.
– Послухайте дві фрази, логічно пов’язані між собою, і повторіть їх.
– Послухайте частини фрази, з’єднайте їх в одну фразу і відтворіть її.
– Послухайте дві фрази і визначіть, що пропущено у другій.
– Послухайте оголошення і заповніть пропуски у графічному варіанті того ж оголошення.
– Послухайте слова і назвіть ті, що відносяться до даної теми.
– Послухайте і повторіть за диктором фрази.

 1. Вправи на розвиток механізму осмислення (розуміння різних категорій смислової інформації).

– Послухайте репліки з діалогу і скажіть, хто його веде (розуміння родової категорії).
– Послухайте фразу і скажіть, коли відбувалася дія (розуміння часової категорії).
– Послухайте речення і скажіть, де відбувається подія (розуміння категорії місця).
– Послухайте репліки з діалогу і скажіть, чому дівчинка хоче додому (розуміння категорії причини)

 Вправи для розвитку вмінь аудіювання.

 1. Вправи на передбачення змісту тексту і розвиток уяви.

А) Послухайте початок жарту і запропонуйте свій варіант його завершення.
Б) Послухайте початок розповіді і здогадайтесь, що відбулося далі.
В) Подивіться на малюнок, послухайте його опис і запропонуйте свій варіант розвитку подій.

 1. Вправи на визначення логічної послідовності подій.

А) Послухайте текст і розкажіть в логічній послідовності про дії головного героя.
Б) Послухайте розповідь і передайте її зміст 4-5 реченнями (рідною мовою).
В) Послухайте розповідь, розгляньте малюнки і розмістіть їх відповідно до подій у розповіді.

 1. Вправи на розуміння тексту без домислювань.

А) Послухайте розповідь і передайте її основний зміст.
Б) Послухайте дві розповіді і скажіть, чим вони відрізняються. Наприклад, перша розповідь відрізняється від другої лише заключним реченням.
В) Подивіться на малюнок і послухайте розповідь. Скажіть, які невідповідності ви помітили.
Г) Послухайте розповідь учителя, потім прочитайте близький до неї за змістом текст і підкресліть речення, яких не було в розповіді вчителя.

4. Вправи на розуміння основної думки/ точного розуміння тексту.

А) Послухайте текст і виберіть із декількох малюнків такий, що відповідає змісту тексту.
Б) Послухайте текст і намалюйте місце (зобразіть схематично), в якому відбувається дія, і персонаж, про якого йдеться в тексті.
В) Визначіть, яка з двох почутих вами розповідей відповідає змісту малюнка.
Г) Послухайте розповідь і виберіть/ придумайте до неї заголовок. Поясніть, чому саме так ви  назвали розповідь.
У процесі навчання аудіювання вчитель має передбачити три етапи роботи:
1) формулювання інструкції;
2) презентацію аудіо матеріалу;
3) контроль розуміння прослуханого.
Засоби контролю розуміння прослуханого аудіотексту:

Невербальні засоби Вербальні засоби
 – виконання дій;  1) Рецептивні або рецептивно-репродуктивні
 – контроль з використанням цифр; – підтвердження або спростування тверджень учителя;
– контроль за допомогою сигнальних та облікових карток; – вибір пунктів плану тексту;
 – виготовлення схем, креслень; – тести з вибором відповіді.
 – підбір малюнків. 2) Репродуктивні
– відповіді на запитання; – укладання плану;
– переказ змісту іноземною або рідною мовою
– укладання плану;
– формулювання запитань до тексту;
– бесіда на основі змісту тексту.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *